OSTRAVA
Z A H R A D N Í    N Á V R H Á Ř

INFORMACE O KURZU

CENA KURZU

REGISTRACE

UPLATNĚNÍ V PRAXI

LEKTORSKÝ TÝM

FOTOALBUM

KONTAKTY

HOME

Registraci provedete zasláním vyplněné přihlášky prostřednictvím e‑mailu aveart@aveart.cz, poštou na adresu AVE ART OSTRAVA,SSUŠ a ZUŠ s.r.o., Hasičská 550/50, 700 30  Ostrava - Hrabůvka nebo si přihlášku můžete osobně vyplnit na sekretariátě školy (2. patro).

Po obdržení přihlášky Vás vyzveme k zaplacení registrační nevratné zálohy ve výši 2. 000,- Kč, která bude zúčtována v 1. splátce kurzovného (registrační poplatek Vám bude odečten z ceny kurzu).

Jakmile bude záloha připsána na účet školy, budete mít místo rezervováno (kapacita činí 15 míst na vzdělávací program).

Jste-li na Úřadu práce vedeni jako uchazeči o zaměstnání, nebo působíte jako OSVČ (zájemce o zaměstnání), máte možnost absolvovat naše kurzy v rámci rekvalifikace ZDARMA. Kurz Vám uhradí Úřad práce!

Bližší informace: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace

 

V tomto případě postupujte takto:

 

1)  Opatřete si formulář „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ na Úřadu práce nebo ho naleznete na těchto stránkách:

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana/zajem_o_zvolenou_rekvalifikaci.pdf

2)   Formulář si můžete stáhnout, vytisknout, vyplnit a předat příslušnému pracovišti Úřadu práce nejméně 3 týdny před zahájením kurzu. Úřad práce bude Váš požadavek posuzovat v odborné komisi.

3)   Cenu rekvalifikace Vám potvrdíme na AVE ART Ostrava, SSUŠ a ZUŠ, Hasičská 550/50, Ostrava - Hrabůvka. K potvrzení ceny rekvalifikace slouží část formuláře C „Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu“.

4)   Potvrzenou cenu za kurz doložíte na Úřadu práce.

5)   Je nutné podepsat „Poučení zájemce o zvolenou rekvalifikaci“ - část B formuláře.

6)   Vaše žádost musí být schválená před zahájením kurzu.

Přihlášku naleznete zde.

 

   
 
AVE ART OSTRAVA, SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, S.R.O.
www.aveart.cz