OSTRAVA
Z A H R A D N Í    N Á V R H Á Ř

INFORMACE O KURZU

CENA KURZU

REGISTRACE

UPLATNĚNÍ V PRAXI

LEKTORSKÝ TÝM

FOTOALBUM

KONTAKTY

HOME

Pokud si odpovíte kladně na některou z níže uvedených otázek, volba je jasná, staňte se „ZAHRADNÍM NÁVRHÁŘEM“!

Chcete se uplatnit v profesi navrhování zahrad, odborného poradce na úseku zahrad či zahradního specialisty v architektonickém nebo projekčním studiu?

Zvažujete, zda se má Vaše záliba v zahradním dekoratérství či stylistice stát Vaší trvalou náplní práce?

Zajímá vás oblast zahrad, plánování prostoru a realizace návrhu exteriéru?

Rádi se díváte na pořady o zahradách, či listujete časopisy nebo katalogy a chtěli byste získat odborné informace od zahradních návrhářů z praxe?

 

ZAČÁTEK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

- září každého školního roku

ROZSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Vzdělávací program probíhá v rozsahu 8 měsíců (září až duben) vždy ve dvou dnech a to v pátek v čase od 16.00 do 20.00 hod a v sobotu v čase 8.00 – 14.00 hod.

Délku rekvalifikačního kurzu spatřujeme jako nejefektivnější s ohledem na množství sdělovaných informací především v počítačovém projektování a komplexní přípravu na profesionální designérskou dráhu.

Minimální počet účastníků ve skupině je 8 osob.

 

UČEBNÍ PLÁN – 300 výukových hodin (výuková hodina je 45 min)

Navrhování - 129 hodin
Počítačové projektování - 65 hodin
Technologie - 69 hodin
Zahradní styly - 12 hodin
Komunikace - 12 hodin
Ekonomika - 12 hodin
Závěrečná zkouška - 1 h

Tematické moduly jsou vzájemně propojeny a směřují k vlastnímu ucelenému návrhářskému procesu v podobě vytvoření závěrečné práce (od požadavků klienta až po zpracování dokumentace - prostorové řešení, zhotovení studie včetně rozpočtu zahrady, grafický návrh zahrady, technická zpráva, základní výkresy: půdorys zahrady, vytyčovací plán, osazovací plán).

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu je vydáno Osvědčení o rekvalifikaci, na základě Akreditace MŠMT.

Kurz sestavila Ing. Iva Škrovová (znáte z pořadu České televize „Zahrada je hra“:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10087484827-zahrada-je-hra/zahradni-architekti/iva-skrovova/

MÍSTO KONÁNÍ KURZU

Ostrava

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. Hasičská 550/50 Ostrava - Hrabůvka, 70030

http://www.designkurzy.cz/mapa1.htm

 

Těšíme se na Vaši účast v kurzu „Zahradního návrháře“. 

 

   
 
AVE ART OSTRAVA, SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, S.R.O.
www.aveart.cz