OSTRAVA
Z A H R A D N Í    N Á V R H Á Ř

INFORMACE O KURZU

CENA KURZU

REGISTRACE

UPLATNĚNÍ V PRAXI

LEKTORSKÝ TÝM

FOTOALBUM

KONTAKTY

HOME

Cena vzdělávacího programu

30 000,- Kč, částka splatná k 30. 9.

kurzovné je možno hradit postupně v pololetních splátkách a to ke dni 30. 9. a 31. 12.

Po obdržení přihlášky Vás vyzveme k zaplacení registrační nevratné zálohy ve výši 2. 000,- Kč, která bude zúčtována v 1. splátce kurzovného (registrační poplatek Vám bude odečten z ceny kurzu).Cena kurzu zahrnuje:

- odborné vedení kurzu

- publikaci "Zahradní návrhář" (250 stran)

- výukový materiál

- osvědčení o rekvalifikaci na základě Akreditace MŠMT

 

Jste-li na Úřadu práce vedeni jako uchazeči o zaměstnání, nebo působíte jako OSVČ (zájemce o zaměstnání), máte možnost absolvovat naše kurzy v rámci rekvalifikace ZDARMA. Kurz Vám uhradí Úřad práce!

 

   
 
AVE ART OSTRAVA, SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, S.R.O.
www.aveart.cz