OSTRAVA
K E R A M I C K Á   T V O R B A   
V    P R A X I

INFORMACE O KURZU

CENA KURZU

REGISTRACE

UPLATNĚNÍ V PRAXI

LEKTORSKÝ TÝM

FOTOALBUM

KONTAKTY

HOME

Pokud si kladně odpovíte na některou z níže uvedených otázek, volba je jasná, zapojte se do našeho vzdělávacího kurzu „Keramická tvorba v praxi“!!!

Chcete se uplatnit v keramickém oboru jako OSVČ, zaměstnanec nebo v chráněné dílně?

Zvažujete, zda se má Vaše záliba v keramické tvorbě stát Vaší trvalou náplní práce?

Pracujete v sociální oblasti a keramickou tvorbu byste využili v rámci Art terapií?

Využijete keramickou tvorbu ve své stávající profesi (zvýšení konkurenceschopnosti na trhu – Dům dětí a mládeže, pracovníci protidrogových a protialkoholních center, učitelé základních a mateřských škol, vedoucí volnočasových kroužků, apod.)?


ZAČÁTEK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU – září každého školního roku

 

ROZSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Vzdělávací program probíhá 8 měsíců (září až duben), vždy ve dvou dnech a to v pátek od 16.00 do 20.00 hod a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod.

Délku rekvalifikačního kurzu spatřujeme jako nejefektivnější s ohledem na množství sdělovaných informací a komplexní přípravu na práci keramika.

Minimální počet účastníků ve skupině je 8 osob.

 

UČEBNÍ PLÁN – 250 výukových hodin (výuková hodina je 45 min)

Navrhování (klasické i počítačové) – 48 h

Technologie – 45h

Modelovaná keramika - 68 h

Točená keramika - 56 h

Odlévaná keramika - 32 h

Závěrečná zkouška - 1 h

 

Tematické moduly jsou vzájemně propojeny a směřují k vlastnímu ucelenému keramickému procesu v podobě vytvoření závěrečné práce (soubor keramických výrobků z modelované, točené a odlévané techniky).

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu je vydáno Osvědčení o rekvalifikaci, dle zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb., § 108 odst. 2 c).

MÍSTO KONÁNÍ KURZU

Ostrava

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. Hasičská 550/50 Ostrava - Hrabůvka, 70030

http://www.designkurzy.cz/mapa1.htm

 

Těšíme se na Vaši účast v kurzu „Keramická tvorba v praxi“.

 


   
 
AVE ART OSTRAVA, SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, S.R.O.
www.aveart.cz