OSTRAVA
K E R A M I C K Á   T V O R B A   
V    P R A X I

INFORMACE O KURZU

CENA KURZU

REGISTRACE

UPLATNĚNÍ V PRAXI

LEKTORSKÝ TÝM

FOTOALBUM

KONTAKTY

HOME

Možné uplatnění absolventa

„Keramické tvorby v praxi“

 

-   v keramickém ateliéru (zaměstnanec)

-   keramik (OSVČ)

- jako osoba uplatňující keramickou tvorbu v rámci Art terapií, ve volnočasových centrech, učitel základních a mateřských škol, atd.

 

   
 
AVE ART OSTRAVA, SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, S.R.O.
www.aveart.cz