OSTRAVA
 PRAHA
 BRNO
B Y T O V Ý    D E K O R A T É R
( I N T E R I É R O V Ý    D E S I G N )

INFORMACE O KURZU

CENA KURZU

REGISTRACE

UPLATNĚNÍ V PRAXI

LEKTORSKÝ TÝM

FOTOALBUM

KONTAKTY

HOME

Registrace do kurzu bytový dekoratér - Interiérový designer

Registraci provedete zasláním vyplněné přihlášky nebo prostřednictvím přihlašovacího e-mailu na adresu aveart@aveart.cz.

Přihlášku naleznete zde.Přihlašovací e-mail musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní telefon, kontaktní e-mailovou adresu, místo konání kurzu.

Po uskutečnění registrace Vám bude zaslán informační dopis a pokyny k uhrazení registračního poplatku. Po uhazení registrace Vám budeme garantovat účast v kurzu.

Registrační poplatek Vám bude odečten z ceny kurzu.
   
 
SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA AVE ART OSTRAVA, S.R.O.
www.aveart.cz