OSTRAVA
 PRAHA
 BRNO
I N T E R I É R O V Ý   D E S I G N E R

INFORMACE O KURZU

CENA KURZU

REGISTRACE

UPLATNĚNÍ V PRAXI

LEKTORSKÝ TÝM

FOTOALBUM

KONTAKTY

HOME


Cena vzdělávacího programu

Kurzovné je splatné k 30.9 nebo lze částku uhradit postupně v pololetních splátkách a to ke dni 30. 9. a 31. 12.

Praha - 37 000,- Kč


Ostrava - 32 000,- Kč


Brno - 37 000,- Kč

 

Po obdržení přihlášky Vás vyzveme k zaplacení registrační nevratné zálohy ve výši 2. 000,- Kč, která bude zúčtována v 1. splátce kurzovného (registrační poplatek Vám bude odečten z ceny kurzu).

 


Cena kurzu zahrnuje:

- odborné vedení kurzu

- publikaci "Jak se stát bytovým dekoratérem" (166 stran)

- výukový materiál

- osvědčení o rekvalifikaci vydané na základě Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., § 108 odst. 2 c

 

Jste-li na Úřadu práce vedeni jako uchazeči o zaměstnání, nebo působíte jako OSVČ (zájemce o zaměstnání), máte možnost absolvovat naše kurzy v rámci rekvalifikace ZDARMA. Kurz Vám uhradí Úřad práce!

 

 

Registrace
   
 
SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA AVE ART OSTRAVA, S.R.O.
www.aveart.cz